Tilskudsordning

Så er det ikke længere så dyrt

Kommunen giver tilskud til ortopædisk fodtøj en gang hver 18. måned. Med en bevilling betyder det, at du kun skal betale 840 kr. for et par sko, støvler eller hvad dit behov er.

Lad os hjælpe dig med at søge bevillingen, så du ikke fejlagtigt snyder dig selv.

Frit leverandørvalg

Kommunen indgår hvert 3. år en (pris-)aftale med en leverandør af ortopædisk fodtøj. (Nogen gange har det været os, andre gange har det ikke.)

Aftalen har den konsekvens, at kommunen pr. definition henviser til den pågældende skomager, samt at kommunen ved præcist, hvor stort et tilskud de skal betale for et par sko, da brugeren selv kun skal betale 840 kr. (i 2016)

Kommuneaftale eller ej! Kunden har altid selv den fulde ret til at bestemme hvilken skomager, de ønsker at bruge. I loven hedder det: Det frie leverandørvalg.

Og da vi i Skaarup Silkeborg har besluttet, at vores kunders egenbetaling ikke skal være dyrere hos os end hos vores kollegaer, ja så behøver du ikke bekymre dig om, hvem kommunen har indgået aftale med.

Så HUSK:

Du kan fortsat handle hos os, uden det koster dig ekstra, og

du er altid velkommen til at tale med os om støttemulighederne. Vi hjælper dig gerne.